Služba školám - Jan Nývlt, DiS.

Objednávky, informace:
tel.: 732 330 273
email: objednavky@nyvltjan.cz

O nás

Obchodní podmínky

Katalogy, ceníky

Náhradní plnění

Kontakty

 


--- : [ Náhradní plnění ] : ---

Jsem zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Z toho důvodu jsem oprávněn poskytovat náhradní plnění ve smyslu ustanovení § 81, odst. 2, písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Náhradní plnění poskytuji primárně pravidelným odběratelům.

Základní informace o náhradním plnění

Dle ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou zaměstnavatelé, zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, povinni zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením.

Povinnosti zaměstnat osobu se zdravotním postižením je možné se zprostit ještě dalšími způsoby:

  • odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postiženim
  • odvodem do státního rozpočtu
  • kombinací uvedených způsobů

Povinnost odebrat výrobky a služby od zaměstnavatele s více než 50% osobami zdravotně postiženými, je dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb., ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Pro rok 2012 byla tato povinnost, na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 446/2012 Sb., ve výši 7 x 24.408 = 170.856,- Kč bez DPH za každou povinně zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Výše odvodu (bez jakéhokoliv protiplnění) do státního rozpočtu je dle ustanovení § 82 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.
Pro rok 2012 byla tato povinnost, na základě Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 446/2012 Sb., ve výši 2,5 x 24.408 = 61.020,- Kč bez DPH za každou povinně zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Z výše uvedeného vyplývá, že adekvátní protiplnění se zaměstnavateli dostane pouze v případě zaměstnávání osob zdravotně postižených a nebo odebíráním výrobků a služeb od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.

Novinky

 Spuštění webu